MILJÖ & KVALITET

Företagspolicy

Tre D Mekaniska är en legoleverantör som erbjuder kompletta kundanpassade produkter till kunder inom olika branscher, allt från börsnoterade företag till mindre familjeföretag. Genom bred närvaro och aktivt arbete skapar vi effektiva lösningar som stödjer kundens affär och kärnverksamhet.

Detta gör vi genom att i vårt:

Miljöarbete

– Minimera vår miljöpåverkan genom att aktivt jobba med våra största miljöpåverkande faktorer i verksamheten. Dessa är energiförbrukning och transporter.

Kvalitetsarbete

– I våra uppdrag alltid sätta kunden i centrum och vara lyhörda för kunders krav och Tre D Mekaniska:s uppfyllelsegrad av kundkraven

Arbetsmiljöarbete

– Att i alla led sätta säkerheten i första hand. Detta gör vi genom att jobba förebyggande med riskanalyser och följa upp våra medarbetares synpunkter

Tre D Mekaniska har följande ledstjärnor för att bedriva ovanstående områden på ett framgångsrikt sätt

– Följa lagar och förordningar
– Genom målstyrning mäta, analysera och ständigt förbättra vår verksamhet och våra processer
– Att vara lyhörd för vad våra kunder, medarbetare, myndigheter och andra intressenter anser om oss

Fastställd den 1 September 2013

Olle Haglund
Verkställande direktör, Tre D Mekaniska AB

Ladda ner vårt certifikat
certifikat1