Sveriges Segelfartygsförbund, SSF

Sveriges Segelfartygsförbund verkar för att bevara det unika kulturarv som segelfartyg utgör och för att föra traditionen vidare till nästa generation.

Sveriges Segelfartygsförbund (SSF) är en rikstäckande ideell förening, som bildades 1976 för att främja bevarandet av segelfartyg och segelfartyg med hjälpmotor. Bevarandet ska ske med största möjliga hänsyn till fartygens kulturhistoriska värde. Den viktigaste grundstenen i föreningens arbete är övertygelsen om att det bästa sättet att bevara traditionsfartygen är att segla dem. Föreningen består dels av enskilda medlemmar – ca 800 personer vid årsskiftet 2004-2005, dels av fartyg som representeras av s.k. fartygsombud.

Historia

Tanken på att bilda en skutförening kom upp vid skutseglingar i Simrishamn i början av 1970-talet där förutom SARPEN skutorna ATENE, ELLEN, EMMA och MINA var med.

Läs mer

Bli Medlem

Stöd bevarandet av våra gamla kulturskatter – bli medlem i Sveriges Segelfartygsförening
Det är inte bara segelfartygen och dess ägare som har glädje och nytta av föreningen.

Läs mer

Medlemsfartyg

Alla våra medlemsfartyg presenteras i vårt fartygsregister. Uppgifterna i registret kan släpa efter något jämfört med det officiella registret som finns hos vår fartygsregistrator,

Läs mer

Kontakta oss

Ny postboxadress sedan april 2016:
Sveriges Segelfartygsförbund
Box 8143
104 20 Stockholm

Läs mer

Nyheter